Informacje o badaniach

13

 

POBIERANIE MATERIAŁU DO BADAŃ:

 

1.) Materiał do badań traktowany jest jako zakaźny

 

2.) Przygotowanie pacjenta do badań:

 

a) Do badań wykonywanych rutynowo krew jest pobierana:
– po wypoczynku nocnym
– na czczo
– przy zachowaniu dotychczasowej diety
– przed leczeniem lub po ewentualnym odstawieniu leków mogących wpłynąć na poziom mierzonego składnika ,o ile nie zaburza to procesu terapeutycznego

 

 

b) Do badania ogólnego wykonywanego rutynowo moczu jest pozyskiwany:
– z pierwszej porannej fikcji
– po wypoczynku nocnym
– na czczo
– przy zachowaniu dotychczasowej diety
– przed leczeniem lub po ewentualnym odstawieniu leków mogących wpłynąć na poziom mierzonego składnika, o ile nie zaburza to procesu terapeutycznego